wpac127004.png
wpc2e95a6b_0f.jpg
Une sorte de pudeur
46 x 54   huile                        
400 euros